3 oktober: Tussentijd Rotterdam sessie

Afgelopen anderhalf jaar is Tussentijd Rotterdam, samen met haar partners, bezig geweest om leegstaand (incourant) vastgoed in te zetten voor waardecreatie voor pand, wijk en stad. We hebben op allerlei locaties in en buiten Rotterdam ervaring opgedaan; de ervaringen delen we op www.tussentijdroterdam.nl

In de afgelopen periode is opgevallen dat met name de creatieve en nieuwe economie de weg naar tijdelijk beschikbaar vastgoed weet te vinden. Er zijn vele andere sectoren die de wijk en de stad versterken. Op 3 oktober zoomen we in op de transities op zorg en onderwijsgebied. Hoe zit de transitie in elkaar en wat betekent het voor de stad? Hoe kunnen we leegstaand, incourant en ander vastgoed zo inzetten dat de meerwaarde van zorg en onderwijs voor sterke wijken en een sterke stad wordt vergroot?

TTR01 TTR03

Met deze vragen gaan we aan de slag. Aan het einde van de middag hopen we dat niet alleen meer beeld hebben hoe zorg, onderwijs, vastgoedpartijen en anderen elkaar kunnen vinden bij het versterken van de wijken. We hopen ook dat we voor een aantal cases tot praktische vervolgstappen kunnen komen. Tussentijd Rotterdam gaat immers niet alleen over het denken, maar net zoveel over het doen.

Hoger onderwijs gaat de wijk in

Op diverse plekken in de stad gaat onderwijs de wijk in. Met collegezalen, werkplekken, incubators, meester – leerlingplekken, studentenhuisvesting etc. Met als doel het binden van de studenten aan de stad, om leerlingen te motiveren, meer verantwoordelijkheden te laten ervaren binnen een maatschappelijke context. Kansen voor het onderwijs, maar ook kansen voor de wijk. Hoe kunnen vastgoedaanbieders en vragers op deze kansen inspelen. Jasper Eshuis van de EUR presenteert de aanpak van de EUR in het Zomerhofkwartier.

Nieuwe vormen voor onderwijs

De Leeszaal in Rotterdam West vult het gat van het wegvallen van sociaal economische functies in de wijk als de bibliotheek en ontmoetingsplekken. Een sociale onderneming, dat gezien kan worden als een toenemende ondernemersvorm volgens de Volkskrant d.d. 21-9-2013, die ook economisch bestaansrecht heeft.

Met Maurice Specht van De Leeszaal www.leeszaalrotterdamwest.nl gaan we in gesprek dat over de toekomst van dit soort initiatieven: het is geen toevallig incident is, maar een voorloper. Willem de Klerk van Rotterdamse Nieuwe en Workspot (www.rdamsenieuwe.nl en www.workspot.nu ) reflecteert op de ontwikkeling multifunctionele werkplekken en de veranderende vraag vanuit ondernemers naar ruimte. Wat moeten vastgoedaanbieders en vragers doen om de kansen te grijpen.

TTR06

Medische clusters in de wijk

De Economic Development Board Rotterdam edbr.nl werkt aan versterking van zorgeconomie in Rotterdam. Rense Satijn vertelt welke kansen zij zien voor nieuwe medische clusters in de wijk. Annelies de Vries en Robert Waterreus van Zorgimpuls www.zorgimpuls.nl gaan in op de behoefte die zorgimpuls ziet en welke rol zij spelen in het realiseren van geclusterde 1e lijnszorgcomplexen (huisartsen, fysiotherapie, tandartsen, apotheek, psycholoog consultatiebureau, maatschappelijk werk, thuisverpleging/zorg). 

Zorg en wonen

De zorgsector staat voor een grote verandering: de budgetten voor zorg en huisvesting van patiënten worden gescheiden, waardoor er in de transitie fase een grote omslag zal plaatsvinden in de verdeling en aanpassing van het in gebruik zijnde vastgoed. Grote zorgwoon complexen krijgen met een overschot aan ruimte kampen, en tegelijkertijd ontstaat een vraag naar kleinschalige zorgwoonvoorzieningen en gemeenschappelijke voorzieningen. Partijen als Laurens en Parnassia krijgen op grote schaal met deze problematiek te maken. Aan de hand van casussen van Bert van der Lende (Laurens) en Serge Mulders (Parnassia) gaan we in gesprek hoe zorgpartijen en vastgoedpartijen en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

TTR07

Nieuwe economie

Nieuwe economie bestaat net alleen uit creatieve ondernemers, maar ook sociale ondernemers, er is een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid maar ook een gezond commercieel gehalte. Kortom een hybride economie die flexibel ingesteld is, wil bouwen aan ondernemingen en relaties wil leggen naar de maatschappij. Wat is de relatie met zorg en onderwijs? En hoe kunnen we in incourant vastgoed en tijdelijk beschikbaar vastgoed inspelen op de ruimtevraag vanuit de nieuwe economieën?  Bert de Hoop (Nieuw Sociaal Werk www.nieuwsociaalwerk.nl en Sweat Shop Deluxe www.sweatshopdeluxe.com en Ria de Waal www.moore.nl doen en aftrap.

Mini Zoho Safari naar plekken waar het gebeurt

We bezoeken de plekken waar het gebeurt in het Zomerhofkwartier (Zoho) zomerhofstraat76-90.com en www.facebook.com/ZohoRotterdam. De Viltmannen www.deviltmannen.nl, Roodkapje roodkapje.org, Hostel de Mafkees hosteldemafkees.nl, Nu Hier nuhier.mmmmx.net: locaties die resultaat zijn van een onverwachte match tussen aanbieders en gebruikers van vastgoed. Er is ingespeeld op een vraag door met flexibele contracten te werken, de verschillende partijen aan elkaar te koppelen om zo kansen voor de wijk te pakken en het gebied te versterken.

TTR19 TTR17 TTR10