Vanschagen Architecten

Vanschagen Architecten is gespecialiseerd in onderzoek rondom, advies over, het ontwerp van en de uitvoering van renovatieprojecten overal in Nederland. Met jarenlange kennis en ervaring is Vanschagen Architecten deskundige op het gebied van renovatie.

KAAder stadsadvies

KAAder stadsadvies gaat voor een persoonlijk, informeel en een open aanpak. Alwin Kaashoek is specialist in stedenbouw en gebiedsontwikkeling en zorgt voor korte lijntjes met de klanten.

BodG

Adviesbureau BOdG is gespecialiseerd in het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De persoonlijke benadering en jarenlange kennis en ervaring zorgt voor mooie bestemmingsplannen.

MK Architecten

MK Architecten, onder leiding van Matthijs Klooster, is specialist in het herwaarderen van kerken. Voor elke kerk en kerklocatie wordt een passende oplossing gezocht, daarnaast publiceert het bureau verschillende onderzoeken over dit vakgebied.

Best Effort Services

SPIN stadsontwikkelaars

SPIN-stadsontwikkelaars werkt aan de verbetering van de stad door vernieuwing van de woon- en leefomgeving van mensen. Ze kijken vanuit de haarvaten van de wijk naar de toekomst. Dat doen ze met kennis van processen en bouwkunde. Met oog voor de verschillende belangen werken ze met de gebruikers aan een duurzaam perspectief dat leidt tot veerkrachtige toekomstbestendige buurten en wijken.

IMG_0859

IMG_0832

IMG_0835