Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)

Het zet zich in voor kwalitatief en professioneel cultuuronderwijs in het Rotterdamse primair en voortgezet onderwijs. Door bruggen te slaan tussen scholen en cultuurinstellingen worden beide geholpen bij het vormgeven en inrichten van cultuuronderwijs. Het KCR zorgt in haar werkwijze voor een persoonlijke aanpak, omdat elke school en instelling anders is. Scholen komen erachter wat ze willen en wat ze nodig hebben en culturele instellingen leren begrijpen wat er leeft in onderwijsland. Welke taal er wordt gesproken, wat de ontwikkelingen zijn en waar behoefte aan is. Zo kunnen culturele instellingen aansluiting vinden bij de scholen. Dit alles om de kwaliteit van het cultuuronderwijs van Rotterdam te blijven ontwikkelen en verbeteren. Het KCR organiseert conferenties en bijeenkomsten, stuurt verschillende netwerken aan, monitort en doet onderzoek. Ook voert het KCR het Cultuurtraject uit, een cultuureducatief basisprogramma waar 38.000 leerlingen aan meedoen via school.

kcr1
 kcr2