Welkom in het Zomerhofkwartier. Gebied van innoveren…door leren, verbinden en creëren! Een nieuwe stap in de ontwikkeling van ZOHO.

IMG_8324

Leren door vaste ontwikkelpatronen los te laten en op zoek te gaan naar nieuwe rollen/relaties eigenaar, gebruiker, ontwikkelaar, beheerder en co-creator – kansdenken en de rol van programmeren bij gebiedsontwikkeling staan hierbij centraal.

Verbinden door te spelen met verschillende schaalniveaus zoals pand, locatie, wijk en stad – het meenemen van bestaande instituten/werkwijzen in een nieuwe manier van denken en doen – fysiek, sociaal en economisch te koppelen – verbinden met de ontwikkelingen van omliggende wijken als Agniesebuurt, Oude Noorden, Hofbogen en Central District.

Creëren van een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling waar waardeontwikkeling niet alleen gaat over euro’s maar ook over netwerken, ruileconomie en de maatschappelijke versterking van het gebied en de stad. We creëren een nieuw stuk stad waar werken, wonen en verblijven hand in hand gaan. We versterken het gebied stap voor stap. Er is ruimte voor proberen, voor lange huurperiodes en tijdelijke events.

ZOHO zoekt voorlopers in hun vakgebied, die hun vakmanschap willen inzetten om zichzelf, het Zomerhofkwartier en de stand op een vernieuwende wijze te versterken. We zetten in op leren, verbinden en creëren. We bieden ruimte aan talent vanuit de maakindustrie, de denkers over de stad en de doeners die de stad en het gebied versterken.

ZOHO visie

vision.jpg

Geïnteresseerd in het gebouw of het gebied? Stuur ons een e-mail! zoho@stipo.nl