We hebben er zelf een werkplek!

Nog een beetje onwennig is het wel, maar we zien snel een mooie werk- en ontmoetingsruimte ontstaan in het Gele Gebouw. We hebben er zelf een werkplek, en werken met de anderen aan een toekomstvisie voor het gebruik van het pand. Hoe organiseren we het zo dat iedereen tot zijn recht komt en er maximale kruisbestuiving kan ontstaan tussen de verschillende ondernemers in het gebouw? En hoe zorgen we dat de maakindustrie gecombineerd kan worden met creatieve ondernemers in een zo duurzaam mogelijk gebouw? Dit gebouw biedt mogelijkheden om een nieuwe vorm van duurzaamheid te ontwikkelen, zowel op sociaal-, financieel als ecologisch gebied. Daar zijn we met zijn allen hard mee aan de slag. We gaan natuurlijk ook nog naar het gebied rond het gebouw kijken, maar dat komt later. Woensdag 27 juni is de openhuis!! WELKOM!

Arno van der Laan & Rien Hilhorst (SPIN gebiedsontwikkelaars)